Ważne decyzje Zarządu Podkarpackiego ZPN

59
zarzad

zarzad

Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 22 marca powołał nowego wiceprezesa naszego Stowarzyszenia, prezesów Podokręgów w Rzeszowie, Stalowej Woli i Dębicy oraz Przewodniczących Wydziałów i Komisji.

Nowym wiceprezesem Podkarpackiego ZPN został Mariusz Szymański, desygnowany na to stanowisko przez Podokręg w Stalowej Woli. Z ramienia Zarządu będzie on odpowiadał za rozgrywki prowadzone przez nasz Związek. Zakres kompetencji otrzymali też pozostali wiceprezesi, którzy będą nadzorować poszczególne obszary działania:
Jacek Adamski – wiceprezes ds. finansowych
Henryk Sowa – wiceprezes ds. organizacyjnych
Wiesław Lada – wiceprezes ds. komunikacji społecznej
Wojciech Zając – wiceprezes ds. sportowo-szkoleniowych
– Myślę, że taki jasny podział kompetencji tylko usprawni działanie Zarządu i naszego Związku. Teraz każdy z członków Prezydium ma swój obszar działania, na którym będzie mógł się wykazać. Na pewno nie będzie tak, że wiceprezesi będą tylko figurantami. Przeciwnie, będą mieli dużo do zrobienia – zapewniał Mieczysław Golba prezes Podkarpackiego ZPN.

Nowi prezesi i przewodniczący

binkowski

Andrzej Bińkowski został powołany na Przewodniczącego Wydziału Bezpieczeństwa

Zarząd powołał też Komisję ds. Nagłych, w jej skład weszli członkowie Prezydium Związku oraz desygnował nowych prezesów Podokręgów:
Tadeusz Kulik – Podokręg Rzeszów
Wiesław Lada – Podokręg Dębica
Edward Chmura – Podokręg Stalowa Wola
W dalszej części obrad Członkowie Zarządu powołali przewodniczących poszczególnych Wydziałów i Komisji:
Zbigniew Kozłowski – Rzecznik Prawa Związkowego
Piotr Pezdan – Przewodniczący Wydziału Gier
Marek Gdański – Przewodniczący Wydziału Dyscypliny
Andrzej Bińkowski – Przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa
Robert Bałtowski – Przewodniczący Wydziału Młodzieżowego
Henryk Rożek – Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Dariusz Widelak – Przewodniczący Piłkarstwa Kobiecego
Łukasz Krawczyk – Przewodniczący Wydziału Futsalu
Wojciech Biały – Przewodniczący Komisji Odwoławczej
Jacek Adamski – Przewodniczący Komisji ds. Licencji Sędziowskich
Henryk Rożek – Przewodniczący Komisji ds. Licencji Trenerskich
Wojciech Zając – Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
Wincenty Morycz – Przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych
Grzegorz Stęchły – Przewodniczący Kolegium Sędziów
Bogusław Szczurek – Przewodniczący Komisji Odznaczeń
Wojciech Sokołowski – Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Samorządem
Terytorialnym i Pozyskiwania Środków z Unii Europejskiej
Witold Walawender – Przewodniczący Komisji Informacji i Promocji

Powstanie Rada Trenerów

Zarząd Podkarpackiego ZPN zdecydował też o powołaniu Rady Trenerów. – Będzie to ciało doradcze, chcemy by znaleźli się w nim najlepsi szkoleniowcy z naszego regionu np. Janusz Białek czy Włodzimierz Gąsior. Będziemy też namawiać do współpracy trenerów, którzy obecnie pracują poza Podkarpaciem. Mam tu na myśli Bogdana Zająca czy Jacka Zielińskiego. Chcemy skorzystać z ich doświadczeń i kontaktów m.in. po to, by wysyłać naszych najzdolniejszych szkoleniowców młodego pokolenia na staże do klubów ekstraklasy czy za granicę – tłumaczył genezę powołania Rady Trenerów Mieczysław Golba.
Prezes Podkarpackiego ZPN zaznajomił też zebranych ze sprawami związanymi z poszukiwaniem nowej siedziby dla naszego Związku.

Więcej obcokrajowców w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych

zarzad2

Członkowie Zarządu mieli na ostatnim posiedzeniu dużo pracy przy podejmowaniu kolejnych uchwał 

Zarząd Podkarpackiego ZPN wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klubów zdecydował się przyjąć uchwałę na mocy której zezwala na udział w meczach ligowych jednocześnie trzech zawodników spoza Unii Europejskiej w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych. 

Kolejne posiedzenie Zarządu Podkarpackiego ZPN odbędzie się już 29 marca, podczas niego powołani zostaną m.in. członkowie Wydziałów i Komisji.