Kurs Trenerów UEFA C zakończony

45
DSC3930

 DSC393012 marca w Jarosławiu, w obecności Mieczysława Golby prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz Członków Zarządu OZPN Jarosław, miało miejsce uroczyste zakończenie kolejnego kursu trenerów UEFA C.
Wcześniej kandydaci na trenerów zdawali egzamin końcowy. W jego wyniku 31 kursantów uzyskało dyplom trenera UEFA C. Komisja egzaminacyjna w składzie Piotr Maranda – przewodniczący oraz członkowie Dariusz Gęsior, Henryk Duda, Ryszard Kuźma i Henryk Rożek – kierownik kursu, podkreślała bardzo dobre przygotowanie kursantów do egzaminu końcowego. – To dobrze świadczy o przeprowadzonym procesie szkolenia. W kolejnych planach dokształcania i kształcenia trenerów na Podkarpaciu jest organizacja w Jarosławiu kursu trenerów UEFA B oraz Wyrównawczego UEFA B. Początek kursów przewidziany na listopad 2016 r.- powiedział Henryk Rożek trener koordynator Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. DSC3908

 DSC3921