Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu

67
DSC3819

  DSC3819

W czwartek, 3 marca odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Podczas zebrania, któremu przewodniczył prezes Mieczysław Golba, powołano Członków Prezydium naszego stowarzyszenia i podjęto kilka innych uchwał.

– Na wstępie spotkania gratuluję wszystkim Kolegom, którzy znaleźli się w tym Zarządzie – zwrócił się do zebranych Mieczysław Golba.- Tak ja, jak i państwo jesteśmy tutaj z woli delegatów. Ciąży na nas duża odpowiedzialność, ale wierzę w to mocno, że razem pracując na rzecz podkarpackiej piłki, podołamy czekającemu nas wyzwaniu – powiedział prezes Podkarpackiego ZPN, wręczając poszczególnym Członkom Zarządu listy gratulacyjne.

 DSC3747

W kolejnej części obrad Zarząd wybrał Prezydium. Zdecydowano, że znajdzie się w nim miejsce dla pięciu wiceprezesów. Zebrani postanowili powierzyć te funkcje następującym osobom: Jackowi Adamskiemu, Wiesławowi Ladzie, Henrykowi Sowie i Wojciechowi Zającowi oraz pozostawić wakat dla wiceprezesa, który zostanie wybrany spośród Członków Zarządu reprezentujących Podokręg Stalowa Wola.

Oszczędności i mniejsze opłaty transferowe

Następnie prezes Golba poinformował o pierwszych decyzjach jakie podjął, mających na celu oszczędności w budżecie naszego Związku. – Zdecydował o wypowiedzeniu umów dwóm firmom prawniczym obsługującym Podkarpacki ZPN oraz firmie informatycznej, która prowadziła stronę internetową związku.   Z tego tytułu zyskamy około 200 tys zł – referował prezes Podkarpackiego ZPN.

Podczas obrad członkowie zarządu podjęli uchwałę na mocy której zostały obniżone o 15 proc. opłaty transferowe dla wszystkich klubów zrzeszonych w naszym związku. – W ten sposób chcemy wywiązać się z tego, co na zjeździe wyborczym obiecywaliśmy klubom – dodał prezes Golba.

Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu audytu finansowo-prawnego za lata 2012-2016. Kolejną uchwałą, jaką przegłosowali zebrani, była unifikacja przepisów – od rundy wiosennej w kategorii trampkarzy będą obowiązywały zmiany lotne.

 DSC3813

 

 

Gdzie będzie nowa siedziba Podkarpackiego ZPN?

Prezes Golba przedstawił też sprawę nowej siedziby dla Podkarpackiego ZPN.  – Rozmawiałem już o tym z Panem Tadeuszem Ferencem Prezydentem Rzeszowa, która zaproponował nam powierzchnie do wynajmy na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. Mamy na oku też kilka innych lokalizacji i intensywnie w tej kwestii będziemy pracować – zapewniał szef związku, występując z wnioskiem o powołanie z Członków Zarządu komisji, która zajmie się tą sprawą.

O innych uchwałach podjętych przez Zarząd Podkarpackiego ZPN można przeczytać w komunikacie z czwartkowego posiedzenia (zakładka Komunikaty Zarządu Podkarpackiego ZPN).

 Kolejne posiedzenie Zarządu Podkarpackiego ZPN planowane jest na drugą połowę marca.

 

 DSC3795