Ostatnie posiedzenie Zarządu

45
glowne

glowne

W piątek, 19 lutego po raz ostatni obradował Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej kadencji 2012-2016 r. Wspólne posiedzenie organów statutowych, a więc członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Zarządu poświęcone było w dużej mierze zbliżającemu się Walnemu Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczemu.
Spotkanie było także okazją do podziękowania wszystkim członkom Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej za pracę na rzecz Podkarpackiego Związku. Prezes Tadeusz Kulik przekazał każdemu z obecnych list gratulacyjny oraz drobny upominek w postaci gadżetów.
– To była kadencja trudna, szczególnie na finiszu. Dziękuje, wszystkim za lata współpracy na rzecz podkarpackiej piłki. Tym natomiast spośród nas, którzy znajdą się w nowym Zarządzie życzę powodzenia – powiedział prezes Kulik.

{gallery}2016-ost-zjazd{/gallery}