Kursy 2016

35

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ogłasza zapisy na   następujące kursy:

  • Kurs trenerów UEFA A – lipiec 2016r /  lipiec 2017r

Terminy sesji – w trakcie ustalania

Koszt – 4000 zł (w tym materiały szkoleniowe oraz sprzęt sportowy adidas)

  • Kurs wyrównawczy UEFA A – maj 2016r /  grudzień 2016r

Terminy sesji – zostaną ustalone po egzaminie wstępnym, który odbędzie się

20 marca 2016r

Koszt – zunifikowany z PZPN ?

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA A i licencję trenerska UEFA A uprawniającą do prowadzenie zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzonych przez PZPN oraz Wojewódzki ZPN oraz seniorów do III Ligi włącznie.

  • Kurs trenerów UEFA B – czerwiec 2016r / grudzień 2016r

Koszt – 1700 zł (w tym materiały szkoleniowe oraz sprzęt sportowy adidas)

Terminy sesji – w trakcie ustalania

  • Kurs wyrównawczy trenerów UEFA B – maj 2016r / sierpień 2016r 

Koszt – 1500 zł (w tym materiały szkoleniowe oraz sprzęt sportowy adidas)

Terminy sesji – w trakcie ustalania

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA B i licencję trenerska UEFA B uprawniającą do prowadzenie zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzonych przez Wojewódzki ZPN oraz seniorów do Ligi Okręgowej włącznie.

  • Kurs trenerów UEFA C – czerwiec 2016r / sierpień 2016r

Koszt – 1200 zł (w tym materiały szkoleniowe oraz sprzęt sportowy adidas)

Terminy sesji – w trakcie ustalania

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA C i licencję trenerska UEFA C uprawniającą do prowadzenie zespołów dziecięcych do 12 roku życia (rozgrywki 7 i 9 osobowe) oraz seniorów do Klasy A włącznie. 

 

 

 

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A, kurs wyrównawczy UEFA A

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 ma ukończone 22 lat,

1.2 posiada dyplom trenera UEFA B,

1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,

1.4 posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z aktualną licencją trenera UEFA B lub czteroletni z aktualną licencją PZPN B,

1.5 przedstawi opinię o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty Związek Piłki Nożnej, z wyłączeniem z tego obowiązku kandydatów spełniających wymogi 7-letniego stażu zawodniczego w Ekstraklasie,

1.6 przedstawi dokument poświadczony  przez lekarza  pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

1.7 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

1.8 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

2. Kandydatem na kurs wyrównawczy trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

2.1 posiada dyplom Trenera Klasy M, I-szej lub II-giej,

2.2 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

2.3 spełnia pozostałe kryteria zawarte w punktach: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 niniejszego paragrafu.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B, kurs wyrównawczy UEFA B

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 ma ukończone 19 lat,

1.2 posiada minimum wykształcenie średnie,

1.3 posiada licencję / dyplom PZPN / UEFA C   

1.4 legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencją / dyplom PZPN / UEFA C,

1.5 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

1.6 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

1.7 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

2. Kandydatem na kurs wyrównawczy trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

2.1 posiada minimum legitymację instruktora sportu w  piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku,

2.2 przedstawi zaświadczenie wystawione przez pracodawcę stwierdzające minimum jednoroczny

staż pracy z dziećmi do 12 lat lub z licencją / dyplomem PZPN / UEFA C .

2.3 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.5, 1.6, 1.7.

2.4 Kursy wyrównawcze UEFA B będą organizowane do 31.12.2019r

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 ma ukończone 18 lat,

1.2 posiada minimum wykształcenie średnie

1.3 legitymuje się  stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,

1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

1.4 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenia i informacje uzyskać można w siedzibie Podkarpackiego ZPN,

ul. Ks. Jałowego 6A€“ tel. 017-853-43-25, faks. 017-853-43-30

 e-mail: henrozek@gmail.com

Henryk Rożek tel. 505 272 704 w godz. 15.00-17.00

Wniosek o przyjęcie na kurs i potwierdzenie udziału w kursie są do pobrania ze strony podkarpacki@zpn.pl