KOMUNIKAT

42

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje o podjętych w ostatnim czasie uchwałach Zarządu stowarzyszenia:
– w dniu 3 grudnia 2015 r. Zarząd Podkarpackiego ZPN pełnienie obowiązków Prezesa Związku powierzył Panu Tadeuszowi Kulikowi
– w dniu 3 grudnia 2015 r. Zarząd Podkarpackiego ZPN spośród swoich Członków powołał specjalną komisję, która zajmuje się badaniem działalności władz związku w latach 2012-2015
– w dniu 14 grudnia 2015 r. Zarząd Podkarpackiego ZPN zdecydował o unieważnieniu umowy-kontraktu menadżerskiego zawartego z Panem Kazimierzem Greniem.

Za Zarząd              
p.o. Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Tadeusz Kulik