Dokumenty dotyczące walnego zebrania sprawozdawczo-wybroczego

45

Ilość klubów i delegatów w poszczególnych powiatach

Ordynacja Wyborcza Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Podkarpackiego ZPN

Pełnomocnictwo

Rekomendacja Klubu