Kurs trenerów UEFA A Wyrównawczy

47

Wydział Szkolenia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej ogłasza nabór na kurs trenerów UEFA A Wyrównawczy. Kurs kierowany jest do trenerów klasy II/I/M. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu II kwartał 2016 r.

Zainteresowani trenerzy zobowiązani są do złożenia stosownych dokumentów pocztą na adres Podkarpackiego ZPN oraz wypełnić formularz intencji.

  • Wniosek
  • Kopię Dyplomu Trenerskiego
  • Kopię licencji trenerskiej
  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły

Formularz intencji:
https://pzpn24.pzpn.pl/Formularze/Trenerzy/ZgloszenieIntencji
W razie pytań, Henryk Rożek tel. 505 272 704 (w godz. 14.30-17.30).
e-mail: henrozek@gmail.com