KOMUNIKAT TRENERA KOORDYNATORA

37

Prosimy instruktorów i trenerów Klasy II/I/M piłki nożnej, którzy uzyskali uprawnienia, bądź byli w trakcie uzyskiwania uprawnień w systemie państwowym nadzorowanym przez MSiT przed datą wejścia w życie w dniu 23 sierpnia 2013 roku Ustawy Sejmowej o deregulacji niektórych zawodów w tym trenera sportowego o wypełnienie załączonego formularza w celu zgłoszenia intencji ubiegania się o dyplom trenera UEFA B (Instruktorzy) lub UEFA A (Trenerzy). Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej w terminie do 20 listopada 2015.
Jednocześnie informujemy, że do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie kursy wyrównawcze UEFA B i UEFA A organizowane przez PZPN odbywają się bez zmian.

Formularz intencji:
https://pzpn24.pzpn.pl/Formularze/Trenerzy/ZgloszenieIntencji