KOMUNIKAT

38

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że Pan Kazimierz Greń nie posiada żadnych pełnomocnictw Prezesa i Zarządu Podkarpackiego ZPN do organizowania jakichkolwiek spotkań, briefingów, konferencji dla działaczy związkowych i klubowych na terenie działalności Podkarpackiego ZPN (OZPN Krosno, OZPN Jarosław oraz Podokręgu Rzeszów, Podokręgu Stalowa Wola i Podokręgu Dębica).

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że Pan Kazimierz Greń nie posiada żadnych pełnomocnictw Prezesa i Zarządu Podkarpackiego ZPN do organizowania jakichkolwiek spotkań, briefingów, konferencji dla działaczy związkowych i klubowych na terenie działalności Podkarpackiego ZPN (OZPN Krosno, OZPN Jarosław oraz Podokręgu Rzeszów, Podokręgu Stalowa Wola i Podokręgu Dębica). Wszelkie informacje jakoby Pan Kazimierz Greń podejmował działalność pod egidą i za zgodą władz Podkarpackiego ZPN są nieprawdziwe.

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że Pan Kazimierz Greń w związku z orzeczeniem Najwyższej Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Piłki Nożnej  sygn. akt 28/2015 zgodnie z którym została mu wymierzona kara dyskwalifikacji
w wymiarze 4 lat na podstawie § 24 pkt. Regulaminu NKO – nie pełni i nie wykonuje żadnej funkcji związanej z działalnością piłkarską w strukturach Podkarpackiego ZPN i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wszelkie formy kontaktów natury sportowej członków Podkarpackiego ZPN czyli działaczy klubowych i związkowych z Panem Kazimierzem Greniem określa art. 19 § 1 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej.