Tymbark 2015

43
Document page 001

Document page 001

Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

W załączniku przesyłam raport z listą drużyn po zamknięciu rejestracji. Raport zawiera wszystkie dane lokalizacyjne i kontaktowe do trenerów. Tabelka jest posortowana powiatami, aby łatwiej było rozsyłać poszczególne informację dalszym koordynatorom. 1/2 października zamknęliśmy możliwość rejestracji nowych drużyn do Turnieju.
Od tego momentu nie można usunąć zawodnika z drużyny ani zakładać nowych drużyn i podmiotów. Pozostawiliśmy jedynie możliwość dopisywania nowych zawodników.

Opis tabelki raportu:

– ID Drużyny – to unikalny identyfikator danej drużyny w naszym systemie. Dzięki niemu w razie problemów łatwiej będzie nam zlokalizować informacje odnośnie drużyny i przyczyny ewentualne błędu.

– Zawodnicy – informacja ilu zawodników zapisał trener w danej drużynie i jakie jest maksimum w danej kategorii. Aktualne na moment generowania raportu.

– Kompletna – czy w danej drużynie jest już wpisane minimum zawodników umożliwiające start w rozgrywkach. W U-8 minimum to 7, w U-10 i U-12 to 6 osób.

HARMONOGRAM:

Serdeczna prośba o uzupełnienie harmonogramu rozgrywek i jak najszybsze odesłanie. Ten harmonogram opublikujemy na stronie turniejowej.

SPRAWOZDANIE Z ROZGRYWEK:

Wzór sprawozdania do rozgrywek do uzupełniania podczas poszczególnych etapów. W skoroszycie Excela mamy 6 arkuszy osobne dla każdej kategorii. Mieszczą się na jednej stronie, także nie powinno być problemów z wydrukiem. Prosimy o przekazanie poszczególnym koordynatorom okręgowym

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z rozgrywek ZPNS

Harmonogram rozgrywek

Oświadczenie o stanie zdrowia XVI Edycja Turnieju

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” XVI Edycja TurniejuXVI Edycja Turnieju