KOMUNIKAT

44

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej informuje, iż Kazimierz Greń nadal pozostaje pracownikiem struktur administracyjnych związku.