Skład Wydziału Bezpieczeństwa

40
  1. Krzysztof Buba – Przewodniczący
  2. Paweł Jarosz
  3. Kamil Hajduk
  4. Marcin Król
  5. Wiesław Lada
  6. Grzegorz Michalski
  7. Adrian Rudawski
  8. Wojciech Sokołowski
  9. Marek Zakrzewski