Komisja ds. Licencji Trenerskich

79
  1. Henryk Rożek – Przewodniczący
  2. Krzysztof Mączka
  3. Andrzej Skowroński
  4. Marcin Włodarski
  5. Karolina Kozak