Jubileuszowe obchody 50 – lecia działalności Ludowego Klubu Sportowego Jamnica Dulcza Wielka

49
1 5

1 5

Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Kościele Parafialnym, po której uczestnicy przemaszerowali na stadion, na którym odbyła się główna część uroczystości. Prezes klubu Wiesław Wolak po przywitaniu zaproszonych gości przybliżył przybyłym historię i dotychczasowe osiągnięcia klubu. Na przestrzeni 50 lat ćwiczyło w klubie setki zawodników dzięki trenerom i działaczom wspomaganych przez sponsorów, a także samorząd Miasta i Gminy Radomyśl Wielki. Nie sposób wymienić wszystkich którzy przyczynili się do tworzenia 50- letniej historii LKS Jamnica Dulcza Wielka.

Na wniosek Zarządu klubu okolicznościowe odznaczenia zostały przyznane przez Polski oraz Podkarpacki ZPN. Honorowymi odznaczeniami Polskiego Związku Piłki Nożnej z okazji jubileuszu 50 – lecia działalności klubu wyróżnieni zostali Zygmunt Skrzyniarz oraz Wiesław Wolak – prezes klubu. Brązowe odznaki Podkarpackiego ZPN otrzymali; Dariusz Ryba, Dariusz Wolak, Kazimierz Siembab, Krzysztof Kokoszka, Marek Ryś, Radosław Pryga. Srebrnymi odznakami Podkarpackiego ZPN uhonorowani zostali: Zygmunt Dykas, Sylwester Popera, Ferdynand Ryba, Kazimierz Ryba, Władysław Ryba, Bronisław Skrzyniarz, Grzegorz Skrzyniarz oraz Jerzy Skrzyniarz. Złotymi odznakami Podkarpackiego ZPN uhonorowani zostali: Józef Siembab i Zygmunt Skrzyniarz. Okolicznościowe puchary oraz patery wraz z życzeniami od Polskiego ZPN, Podkarpackiego ZPN przekazali: prezesi Podkarpackiego ZPN Marek Hławko i Wiesław Lada. Słowa uznania wraz z gratulacjami przekazali także Burmistrz Miasta i Gminy Radomyśl Wielki oraz Starosta Powiatu Mieleckiego.

 1 3

1 1

1 2

1 4