Wydział Piłkarstwa Kobiecego

47
  1. Dariusz Widelak – Przewodniczący
  2. Zbigniew Bednarz
  3. Sławomir Sopel
  4. Marcin Maculski
  5. Kamil Nowak
  6. Arkadiusz Telka
  7. Eugeniusz Sito