Rozpoczęcie kursu trenerów UEFA A

46

Rozpoczęcie UEFA A1

Dzień 25 lipca 2015 r. to data szczególna w historii Podkarpackiego ZPN, w tym dniu miało miejsce rozpoczęcie kursu trenerów UEFA A. Do kursu zakwalifikowanych zostało po zdaniu egzaminów wstępnych 24 trenerów posiadających dyplom trenera UEFA B, pochodzących z południowej Polski. Wszystkich uczestników przywitał i przedstawił Trener Koordynator Podkarpackiego ZPN (kierownik kursu)Henryk Rożek, następnie uroczystego otwarcia kursu dokonał V-ce Prezes Podkarpackiego ZPN Marek Hławko, który życzył wszystkim zdania egzaminów końcowych kursu przewidzianych na m-c lipiec 2016 r. W pierwszym dniu zajęć głównymi prelegentami byli dr Krzysztof Paluszek oraz trener kadr młodzieżowych Polski Bartłomiej Zalewski.

UEFA A5

UEFA A4

UEFA A 7