KOMUNIKAT

42

W związku z orzeczeniem Najwyższej Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Piłki Nożnej w przedmiocie wymierzenia kary dyskwalifikacji Panu Prezesowi Kazimierzowi Greniowi, na podstawie § 34 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, Zarząd Podkarpackiego ZPN spośród swoich członków wybrał nowego Prezesa Zarządu w osobie Pana Marka Hławko, który będzie pełnił tą funkcję do najbliższego Walnego Zebrania.

Podkarpacki ZPN