III-ligowcy przeciwni powiększaniu ligi

45
g

g

20 lipca w hotelu Nowy Dwór w Świlczy odbyło się robocze spotkanie klubów III ligi zrzeszonych w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej. Wzięli w nim udział prezesi Kazimierz Greń i Marek Hławko.
Zebrani ligowcy wyrazili oburzenie działaniami Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, który łamiąc regulamin rozgrywek dąży do poszerzenia III ligi lubelsko-podkarpackiej do 18. zespołów, tylko po to, by utrzymać tej klasie rozgrywkowej zdegradowane wcześniej drużyny Lublinianki i Tomasovii.
– Jesteśmy zbulwersowani takim postępowaniem Lubelskiego ZPN, który nie tylko łamie regulamin rozgrywek, ale także lekceważy nasze głosy, jako ich uczestników. Nie damy się bezkarnie naciągać na koszty, po to, by sztucznie utrzymywać zespoły z Lubelskiego ZPN w III lidze – zadeklarowali zebrani działacze.
Przedstawiciele zarządu Podkarpackiego ZPN zadeklarowali pełne poparcie dla wszelkich działań podejmowanych przez nasze kluby, mające na celu respektowanie regulaminu rozgrywek. – Na pewno nie zostawimy naszych klubów samym sobie. Stoimy po ich stronie, by w sezonie 2015/16 w III lidze lubelsko-podkarpackiej grało 16 drużyn, tak jak zostało to zapisane w regulaminie rozgrywek – obiecał prezes Greń.
Podczas zebrania, przedstawiciele klubów opracowali pismo skierowane do Zbigniewa Bartnika, prezesa Lubelskiego ZPN.

 

Rzeszów, dn. 20.07.2015

Sz. P. Zbigniew Bartnik
Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Kluby III ligi zrzeszone w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej na spotkaniu 20 lipca 2015 roku w Świlczy, jednogłośnie sprzeciwiły się działaniom Lubelskiego Związku Piłki Nożnej zmierzającym do złamania regulaminu rozgrywek III ligi podkarpacko-lubelskiej poprzez poszerzenie składu tej klasy rozgrywkowej w sezonie 2015/16 do 18 zespołów. Wszystkie kluby obecne na wspomnianym spotkaniu zadeklarowały, że interesuje ich wyłącznie gra w III lidze lubelsko-podkarpackiej liczącej 16 zespołów, zgodnie z tym co zostało zapisane w Regulaminie Rozgrywek III ligi podkarpacko-lubelskiej na sezon 2014/15 § 19 pkt. 1. Wspomniany regulamin został zaakceptowanym przez Zarząd Podkarpackiego ZPN, po uwzględnieniu uwag Lubelskiego ZPN dotyczących zasad spadków i liczby zespołów biorących udział w rozgrywkach III ligi lubelsko-podkarpackiej w sezonie 2015/16, który to związek opowiedział się za liczbą 16 drużyn.
Kluby III ligi zrzeszone w Podkarpackim ZPN są zbulwersowane postępowaniem zarządu Lubelskiego ZPN, który uzurpuje swoje prawo
do samodzielnego decydowania o składzie i liczbie zespołów mających prawo do udziału w rozgrywkach III ligi lubelsko-podkarpackiej, mając za nic regulamin rozgrywek
i stanowisko Podkarpackiego ZPN.
Sygnatariusze tego pisma żądają niezwłocznej odpowiedzi na niżej postawione pytania:
– na jakiej podstawie Zarząd Lubelskiego ZPN złamał regulamin rozgrywek III ligi podkarpacko-lubelskiej zwiększając liczbę zespołów z 16 do 18 drużyn?
– w oparciu o jaki regulamin Zarząd Lubelskiego ZPN dołączył do grona III ligi lubelsko-podkarpackiej zespoły Lublinianki Lublin i Tomasovii Tomaszów Lubelski, które zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2014/15 zostały z niej zdegradowane?
– kto dał prawo Zarządowi Lubelskiego ZPN do narażania klubów biorących udział
w rozgrywkach III ligi lubelsko-podkarpackiej na dodatkowe koszty organizacji spotkań, ponoszenia opłat za sędziów, delegatów?
– kto dał prawo Zarządowi Lubelskiego ZPN do narażania klubów biorących udział
w rozgrywkach III ligi lubelsko-podkarpackiej na dodatkowe koszty wyjazdy
na mecze wyjazdowe?
– dlaczego Zarząd Lubelskiego ZPN całkowicie ignoruje stanowisko Podkarpackiego ZPN, który zdecydowanie sprzeciwił się możliwości powiększenia III ligi lubelsko-podkarpackiej do 18 zespołów, mając do tego mandat wystawiony przez kluby III ligi zrzeszone w Podkarpackim ZPN?

001 3

{gallery}2015-III_07{/gallery}