Kurs Trenerów UEFA A i UEFA C

93
Kurs UEFA C

Kurs UEFA C
Kurs Trenerów UEFA A

18 lipca 2015 r. w Rzeszowie odbyły się egzaminy wstępne na kurs trenerów UEFA A. Komisja egzaminacyjna w składzie Henryk Rożek (kierownik kursu), Janusz Białek oraz Zbigniew Hariasz przeegzaminowała z teorii i praktyki 36 kandydatów. W sumie zakwalifikowanych zostało 24 trenerów oprócz Podkarpacia min. ze Śląska czy Małopolski. Inauguracja kursu nastąpi 25 lipca 2015 r., a zakończenie (obrona pracy dyplomowej i egzaminy końcowe) przewidziane są na lipiec 2016 r. W sesji inauguracyjnej zajęcia poprowadzą dr Krzysztof Paluszek (członek Komisji Technicznej PZPN) oraz Bartłomiej Zalewski (trener młodzieżowej kadry Polski). Opiekunami kursu wyznaczeni przez Komisję Kształcenia i Licencjonowania Trenerów zostali Dariusz Pasieka (Dyrektor Szkoły Trenerów PZPN) oraz Piotr Maranda (przedstawiciel UEFA na kraje Europy wschodniej). Życzymy wszystkim kursantom dużo wytrwałości w dążeniu do celu.

Kurs Trenerów UEFA C

Trwa letni kurs trenerów UEFA C, podczas niedzielnych zajęć 19 lipca 2015 r. na stadionie miejskim w Rzeszowie zaprezentowała się Akademia Młodych Orłów. Uczestnicy kursu mieli możliwość oglądać pokazowy trening w kategorii wiekowej Żak. Trening perfekcyjnie poprowadzili trenerzy AMO Marcin Włodarski i Krzysztof Hus. Egzaminy końcowe kursu odbędą się 9 sierpnia 2015 r.

UEFA C 2

UEFA C