Zgłoszenie drużyn do rozgrywek piłkarskich na sezon 2015/2016

39

Podkarpacki ZPN informuje o rozpoczęciu procedury przyjmowania formularzy zgłoszeniowych drużyn do rozgrywek na sezon 2015/2016.
Kluby wszystkich klas rozgrywkowych mogą zgłosić dowolną liczbę drużyn do rozgrywek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.
W przypadku nieterminowego nadesłania wniosku klub musi wnieść opłatę w wysokości 100 zł.
Po 15 lipca br. klub nie będzie dopuszczony do rozgrywek i nie będzie miał możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów.
Kluby, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej, zgłosiły się do rozgrywek po raz pierwszy lub reaktywowały swój udział w systemie rozgrywek, muszą do 25 czerwca każdego roku wystąpić do właściwej Komisji ds. Licencji Klubowych o wydanie licencji na grę w danej klasie rozgrywkowej.

W zakładce „do pobrania” znajduje się formularz „zgłoszenie drużyn do rozgrywek na sez. 15/16”