Skład Zarządu i Komisji Podokręgu Rzeszów

136

ZARZĄD PODOKRĘGU RZESZÓW:

Prezes:
Tadeusz Kulik

Wiceprezesi:
Marek Krupa
Józef Wrona

Sekretarz:
Sławomir Ferenc

Członkowie:
Michał Czech
Sławomir Dec
Andrzej Skowroński
Józef Sołtys
Tadeusz Świgoń
Wiesław Woś
Janusz Lubacz

 

KOMISJA GIER PODOKRĘGU RZESZÓW:

Przewodniczący:
Kamil Hajduk

Z-ca Przewodniczącego:
Stanisław Róg

Sekretarz:
Sławomir Ferenc

Członkowie:
Konrad Bober
Dawid Homa
Maciej Kawalec
Marian Krzyśko
Maciej Sacała

KOMISJA DYSCYPLINY PODOKRĘGU RZESZÓW:

Przewodniczący:
Antoni Mularz

Z-ca Przewodniczącego:
Wojciech Stroiński

Sekretarz:
Adam Wnęk

Członkowie:
Marek Kowal
Jerzy Magiełda
Stanisław Ożóg
Ignacy Sołek
Wojciech Stroiński

KOMISJA LICENCYJNA PODOKRĘGU RZESZÓW:

Przewodniczący:
Józef Wrona

Członkowie:
Piotr Bułatek
Adrian Rudawski
Zdzisław Świder

KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU RZESZÓW:

Przewodniczący:
Marek Komoński

Sekretarz:
Jakub Tomoń

Członkowie:
Łukasz Strzępek – Kierownik Grupy Rzeszów
Paweł Małodziński – Kierownik Grupy Mielec
Daniel Krasowski – Kierownik Grupy Leżajsk; Referent ds. obsady Leżajsk
Mateusz Warzocha – Referent ds. obsady kl. „O” i grupy Rzeszów
Witold Gładyszewski – Referent ds. obsady grupy Mielec

Komisja Szkoleniowa:

Przewodniczący:
Leszek Gawron

Z-ca Przewodniczącego:
Michał Ziemba

Członkowie:
Łukasz Strzępek
Marek Pająk
Tomasz Mroczek
Łukasz Krasowski
Mateusz Krasowski

Przewodniczący Programu Mentorskiego Podokręgu Rzeszów:
Adam Pokrywka