Kurs trenerów UEFA C

82
obrobiony

obrobiony

Szkolenie w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej nie zwalnia tempa.
– Kładziemy duży nacisk w tym obszarze naszej działalności – mówi prezes Kazimierz Greń.
W dniu 18 stycznia 2015 r. miał miejsce egzamin końcowy kursu trenerów UEFA C. W sumie 32 kursantów wykazało się bardzo dobrą wiedzą pozwalającą uzyskać dyplom trenera UEFA C, który w obecnym systemie szkolenia PZPN jest pierwszym krokiem kwalifikacji trenerskich. Komisja egzaminacyjna mobilizując kursantów, życzyła im dużo cierpliwości w szkoleniu dzieci i seniorów amatorów.