***

126
Janusz Blonski 2

Janusz Blonski 2

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Janusza Błońskiego

 

wieloletniego działacza Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej,

Człowieka oddanego ludziom i piłce.

Jego śmierć to bolesna strata dla całego naszego środowiska sportowego.

                                                                             Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy szczere wyrazy żalu i współczucia

 Prezes, Zarząd, działacze  i pracownicy

             Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
w Rzeszowie