Pamiętamy

Wszystkich Bliskich naszemu sercu,

Pamiętamy