Prezes Podkarpackiego ZPN uczestnikiem konferencji MSiT

35
1

Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowało w dniu 9 października 2014 r. konferencję poświęconą bezpieczeństwu meczów piłki nożnej. Konferencja ma służyć integracji środowiska piłkarskiego, w tym kibicowskiego i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo meczów piłki nożnej oraz prezentacji rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa widzów i projektów współpracy z kibicami. Konferencja podzielona została na sesje dedykowane poszczególnym obszarom tematycznym, w tym projektom kibicowskim w Polsce i Niemczech, ramom prawnym i dobrym praktykom w zakresie bezpieczeństwa kibiców oraz właściwej organizacji i obsłudze widza meczu piłki nożnej. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele klubów piłkarskich, Ekstraklasy S.A., polskich związków sportowych, urzędów miast, ministerstw, Sejmu RP, Policji oraz Polskich Kolei Państwowych. Wśród prelegentów zagranicznych znaleźli się reprezentanci brytyjskiej agencji rządowej ds. bezpieczeństwa na obiektach sportowych (Sports Grounds Safety Authority), Europejskiego Stowarzyszenia Kibiców (Football Supporters Europe) oraz koordynatorzy projektów kibicowskich w Niemczech i Austrii.
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej reprezentował prezes Kazimierz Greń.
Foto: B. Zborowski

 

1

 

konferencja010

 

konferencja014

 

konferencja015