Kurs medyczny pierwszej pomocy

37
1

Kolejny kurs medyczny dla podkarpackich klubów odbył się w Rzeszowie. Osiemnastu słuchaczy przywitał prezes Pod. ZPN Kazimierz Greń oraz dyrektor Pogotowia Ratunkowego Andrzej Kwiatkowski.

Kurs obejmujący trzy godziny wykładów i dwie godziny zajęć praktycznych został przeprowadzony w sposób profesjonalny przez Jerzego Pondela kierownika szkoły ratownictwa medycznego przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Wszyscy słuchacze otrzymali certyfikaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ze strony związkowej stronę organizacyjną i nadzór nad szkoleniem sprawował wiceprezes Tadeusz Kulik i Mariola Stachowicz.

– Oby nabyta wiedza i umiejętności, nigdy nie miały okazji być w praktyce wykorzystywane podczas zawodów sportowych – wyrażał życzenie prezes Greń.

1

 

 DSC7603

 

 DSC7606

 

 DSC7604

 

 DSC7605