65 lat LKS Olszanica

50
1

Podczas uroczystych obchodów jubileuszu prezes Pod. ZPN. Kazimierz Greń i członek Zarządu Bogusław Szczurek przekazali na ręce prezesa klubu Stanisława Rydosza oraz kapitana drużyny piłkarskiej Pawła Jaworskiego życzenia oraz okolicznościową paterę.
Prezes Greń Wręczył także listy gratulacyjne z podziękowaniami za pracę na rzecz rozwoju sportu Krzysztofowi Zapale wójtowi gminy Olszanica oraz Lucynie Pocztańskiej doradcy wójta ds. oświaty.

Początki działalności sportowej w Olszanicy to przełom roku 1949/50r. Inicjatorem powołania klubu był mieszkaniec wsi, ś.p. Teofil Nanaszko, który w 1950 roku zamieszkał na stałe w Olszanicy i tutaj zaczął swą pracę społeczną z wiejską młodzieżą w miejscowym LZS „Pomowiec”.

To on sprawił, że nazwa klubu „Pomowiec” Olszanica, kojarzona jest wyłącznie z jego osobą, po prostu z „Bolkiem”. Po powstaniu OZPN-u przez wiele lat był członkiem Wydziału Gier i Dyscypliny w Krośnie.

Największe sukcesy ludowego klubu, to lata 1981-1999.O drużynie LKS Pomowiec zaczęło być głośno za sprawą rozgrywek w klasie B, A, oraz O na szczeblu Okręgu Podkarpacia w w/w latach. LKS Olszanica w czasie swojej działalności odgrywał i nadal odgrywa istotną rolę w kształtowaniu charakterów młodych ludzi z gminy Olszanica oraz zapewniając rozwój fizyczny i rozrywkę we wiosce.

Obecnie klub posiada sekcje seniorów, juniorów i trampkarzy, którzy na przestrzeni lat występowali m. in. we wszystkich klasach rozgrywkowych do V ligi włącznie.Obecnie, dzięki nowym członkom klubu i bezinteresownym działaczom,Ludowy Klub Sportowy Olszanica rozwija i wychowuje dzieci i młodzież, integrując środowisko wiejskie i promując zdrowy styl życia oraz aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

1

{gallery}olszanica{/gallery}