Kurs wyrównawczy UEFA B

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, iż w dniach 22.09-30.09.2014r. zostanie przeprowadzony kurs wyrównawczy UEFA B dla instruktorów piłki nożnej, który organizowany jest na mocy porozumienia z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej i Ministerstwem Sportu i Turystyki. Szkolenie UEFA B odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim i przeznaczone jest dla osób posiadających uprawnienia ca najmniej instruktora piłki nożnej. Kurs obejmuje łącznie 80 godzin zajęć. Absolwenci otrzymają dyplom UEFA B.

Odpłatność  za kurs wynosi 1000 zł. i zawiera opłatę za sprzęt sportowy. Koszty zakwaterowania, wyżywienia uczestników i materiałów szkoleniowych pokrywa Polski Związek Piłki Nożnej.

Zgłoszenia na w/w kurs prosimy przesyłać :

e-mail: henrozek@gmail.com

tel. 505272704