60 lat temu w Targowiskach…….

56

… miały miejsce początki działalności sportowej, a bardziej zorganizowaną formę sportowej rywalizacji drużyny piłkarskiej przyjęto w roku 1969, kiedy z inicjatywy Henryka Jonarskiego, Waldemara Jurczaka i Stanisława Józefczyka powstał Ludowy Zespół Sportowy pn. „Partyzant” Targowiska.

Przez lata klub rozgrywał swoje mecze w C, B i A klasie. Wygrana w sezonie 2009/2010 IV ligi z dorobkiem 64 pkt. i przewagą 2 pkt. nad drugą w tabeli Polonią Przemyśl zapewniła „Partyzantowi” awans do III ligi. „Partyzant” rozegrał dwa cykle rozgrywek na tym poziomie w latach 2010/2011 i 2011/2012, w obydwóch kończąc sezony na bardzo dobrym 5-tym miejscu.
Równolegle do prac dostosowawczych na obecnym stadionie podjęte zostały przez Gminę działania zmierzające do budowy nowego obiektu. Wykupiony został teren, opracowano dokumentację, przebudowana została linia elektroenergetyczna kolidująca ze stadionem, wykonany został duży zakres prac ziemnych, niezbędnych ze względu na ukształtowanie terenu. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach prace będą kontynuowane i znajdą szczęśliwy finał w postaci stadionu z prawdziwego zdarzenia, z wygodnym zapleczem w budynku, trybuną i bez … agregatu prądotwórczego.
Na uroczystych obchodach  serdecznie i gorąco podziękowano wszystkim, którzy na przestrzeni  45-ciu lat angażowali się w działalność Klubu.
Pan  Józef Muroń „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej” otrzymał

Brązowy Medal PZPN, a dwudziestu czterech działaczy brązowe, srebrne, złote i honorowe odznaki „Zasłużonych dla Podkarpackiego ZPN”.

Odznaczenia wręczał prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń w towarzystwie członka Zarządu Bogusława Szczurka.