Egzaminy sędziów klasy Okręgowej

39
9

Po raz pierwszy w historii Podkarpackiego ZPN, odbyły się zbiorowe egzaminy sędziów klasy Okręgowej, w których wzięli udział wszyscy arbitrzy zrzeszeni w Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku. Odstąpiono tym samym od egzaminowania w regionalnych ośrodkach podległych okręgom i podookręgom.

Egzamin sprawnościowy odbył się na bieżni stadionu w Bratkowicach i składał się z biegu 6×40 m oraz biegu interwałowego 24×150 m. Upalna temperatura nie przeszkodziła w osiągnięciu dobrych wyników ponad 93% zdających.

Egzamin teoretyczny 30 pytań w czasie 30 minut zdali wszyscy. Egzaminowani odpowiadali na jeden zestaw wylosowany przez prezesa Marka Hławko z dwóch przygotowanych przez Wydział Szkolenia. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu pisemnego czuwali wiceprezesi Marek Hławko i Zenon Krówka, członek Zarządu Bronisław Błaszkiewicz i przedstawiciel Podokręgu Dębica Paweł Jarosz.

Czas potrzebny na poprawienie testów wypełniło wystąpienie prezesa K. Grenia.

Wyniki ogłosił Przewodniczący Kolegium Sędziów Pod. ZPN Rafał Sawicki. 

9

6

5

1

{gallery}egzaminy-sedziow{/gallery}