Walne Zebranie Sprawozdawcze OZPN Krosno

37

Jak co roku, w miesiącu lipcu, Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie zorganizował Walne Zebranie Sprawozdawcze. Przybyli na nie m.in. Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Kazimierz Greń, władze OZPN w Krośnie oraz zaproszeni działacze z terenu Związku. 

Po przywitaniu przybyłych przez prezesa Jana Ciupkę i wystąpieniu prezesa K. Grenia realizowano przyjęty porządek obrad. 
W programie, jednym z punktów było wyróżnienie zasłużonych działaczy odznaczeniami Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, a także Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Władysław Śnieżek i Jan Sokołowski otrzymali Brązowe Medale „Za zasługi w rozwoju piłki nożnej”. W kończącej spotkanie dyskusji, wiele czasu poświęcono drużynie Ekoball Stali Sanok.

{gallery}walne-zebranie-krosno{/gallery}