Spotkanie organizacyjne w Pustyni

40
1

W piątek 25 lipca 2014 r. w siedzibie Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy, spotkali się przedstawiciele klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez dębicki Podokręg. Spotkaniu przewodniczył prezes Podokręgu Wiesław Lada.  Jak co roku na spotkanie przybył prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie Kazimierz Greń, który szczegółowo omówił aktualne sprawy Podkarpackiego ZPN oraz plany i zakres prac podejmowanych w piłkarskiej centrali. W spotkaniu wzięła udział liczna grupa przedstawicieli klubów sportowych oraz działacze Podokręgu w Dębicy. Przedstawiono podsumowanie minionego sezonu, a następnie omówiono szczegółowo przygotowania do nowych rozgrywek w sezonie 2014/2015.

1

2

3