Prezes Pod. ZPN na obchodach święta Policji w Jarosławiu

81
1

Święto policji przypada 24 lipca, w rocznicę powołania w 1919 roku polskiej Policji Państwowej.W dniu 1 sierpnia na jarosławskim rynku odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. Po Mszy.  Św., odprawionej w Kolegiacie p.w. Bożego Ciała przez metropolitę Abp. Józefa Michalika, główne uroczystości odbyły się na jarosławskim Rynku. Udział w obchodach wzięli między innymi: nadinsp. Krzysztof Gajewski, zastępca Komendanta Głównego Policji, reprezentujący jednocześnie Ministra Spraw Wewnętrznych; nadinsp. Zdzisław Stopczyk, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji; mł. insp. Ryszard Kornaga, Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, Andrzej Wyczawski, Burmistrz Jarosławia oraz Jerzy Batycki, Starosta Jarosławski i jednocześnie przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu oraz wielu posłów, senatorów, prezydentów i burmistrzów miast, kilkunastu przedstawicieli administracji państwowej  z marszałkiem Władysławem Ortylem na czele.

Na zaproszenie organizatorów w obchodach wziął udział prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, który przekazał od społeczności piłkarskiej okolicznościową paterę.

 W imieniu MSW nadinsp. Krzysztof Gajewski wręczył mł. Insp. Ryszardowi Kornadze ,  Komendantowi Policji w Jarosławiu sztandar  ufundowany przez społeczeństwo.

1

2

3

4