Rozgrywki III ligi w gestii Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

106
1

Rozgrywki III ligi w gestii Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

            W hotelu Nowy Dwór w Świlczy, odbyło się spotkanie kierownictwa Podkarpackiego i Lubelskiego ZPN z przedstawicielami klubów przystępujących w sezonie 2014/15 do rozgrywek o mistrzostwo III ligi grupy lubelsko-podkarpackiej.

Podkarpacki ZPN, który przejmuje prowadzenie rozgrywek reprezentował prezes Kazimierz Greń, wiceprezes Marek Hławko, przewodniczący Wydziału Gier Piotr Pezdan i przewodniczący Kolegium Sędziów Rafał Sawicki. Delegacji Lubelskiego ZPN przewodził prezes Zbigniew Bartnik przybyły wraz z wiceprezesem Stanisławem Pryciukiem i przewodniczącym Wydziału Gier Konradem Krzyszowskim.

Po przywitaniu uczestników spotkania prezes K. Greń omówił potencjał organizacyjny przystępującego do organizacji rozgrywek Związku. Kursy, szkolenia, licencje sędziowskie, zmiany w doborze arbitrów, delegatów i obserwatorów, nowinki techniczne w systemie informacyjnym o lidze, były głównymi, lecz nie jedynymi tematami tej wypowiedzi.

Ważnym punktem narady było omówienie najważniejszych zmian w Regulaminie Rozgrywek wprowadzanych na nadchodzący  sezon. Referował ten temat wiceprezes M. Hławko.

Wiele uwagi poświęcił sprawom bezpieczeństwa, gdyż Regulamin wprowadza sporo nowości w tej materii.

Przewodniczący Piotr Pezdan przeprowadził uzupełnienie szczegółowe terminarza rozgrywek o konkretne dni i godziny rozpoczynania meczy.

Uwagi co do potencjalnych spotkań podwyższonego ryzyka wnieśli przedstawiciele Policji podkomisarz Maciej Gawryś i st. aspirant Krzysztof Cupryś.

Tradycyjnie tego typu naradę zakończyły pytania zadawane w celu rozwiania wszelkich wątpliwości organizacyjnych i regulaminowych.

Narada odbyła się przy blisko stuprocentowej frekwencji. Zabrakło przedstawiciela tylko jednego lubelskiego klubu. Wszystkim klubom życzymy jak najlepszego wyniku sportowego. 

1

2

3