Panu Adamowi Lisowcowi

38

 

Panu
Adamowi Lisowcowi

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składa  
Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, Zarząd i Pracownicy