poniedziałek, 4 grudnia, 2023
Strona głównaArchiwum 2014KOMUNIKAT KOMISJI ds. LICENCJI SĘDZIOWSKICH PODKARPACKIEGO ZPN

KOMUNIKAT KOMISJI ds. LICENCJI SĘDZIOWSKICH PODKARPACKIEGO ZPN

Terminy składania wniosków licencyjnych przez sędziów
Podkarpackiego ZPN

– do 24 lipca br. – sędziowie szczebla centralnego, sędziowie III i IV ligi oraz sędziowie wszystkich klas rozgrywkowych Podkarpackiego ZPN

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:

– wniosek licencyjny na sezon 2014/2015 (w formacie A4) wypełniony i podpisany przez sędziego – załącznik nr 1. – wszyscy sędziowie
– sędziowie, posiadający licencję w sezonie 2013/2014 przedkładają również legitymację licencyjną.
– dwa  zdjęcia( dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję).
– zaświadczenie lekarskie.wszyscy sędziowie
– opłatę za ubezpieczenie

Decyzją Komisji Licencyjnej, sędziowie ubiegający się o nowe licencje sędziowskie  2014-2015, zobligowani zostają do dostarczenia nowych badań lekarskich wykonanych w czerwcu lub na początku lipca. Badania ważne przez rok będą pokrywały się z ważnością otrzymanej licencji. Wyjątkiem będą sędziowie, którzy otrzymają zgodę od lekarza na krócej niż rok. Nie będą przyjmowane wnioski ze starymi (ważnymi) badaniami lekarskimi.

Informujemy, że w składanych wraz z wnioskiem o nadanie licencji sędziowskiej badaniach lekarskich musi być ujęty okres ważności badań.

Badania mają być opisane przez lekarza, jako ważne na sezon rozgrywkowy 2014 / 2015 lub podany okres ważności badań określonych:  od dnia  ……  –  do dnia ….. .Na karcie badań powinien być zapis, że badania są ważne w odniesieniu po pełnienia funkcji sędziego piłki nożnej.

– Wnioski licencyjne, opłaty, kserokopie kart zdrowia, potwierdzenie wpłaty za ubezpieczenie 10 zł, zdjęcia – zbierają kierownicy poszczególnych grup szkoleniowych. Przewodniczący Kolegium Sędziów danego Okręgu lub Podokręgu jest zobowiązany do przekazania kompletu dokumentów wraz z jedną, imienną listą sędziów swojego Kolegium Sędziów do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w nieprzekraczalnym terminie 24-07-2014r.

!!! Złożenie dokumentacji licencyjnej po terminie będzie skutkowało nieprzyznaniem licencji w najbliższym sezonie.

Przewodniczący KS
Podkarpackiego ZPN
Rafal Sawicki

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Sędziowskich
Podkarpackiego ZPN
Marek Hławko

wniosek

 

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/73

RELATED ARTICLES

Most Popular