Nekrolog Jan Ciupka

89

Prezesowi Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie
JANOWI CIUPCE 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA

składa Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, Zarząd i Pracownicy