Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – skrót

65