kurs trenera UEFA-B

61
1

Kurs  trenera UEFA-B

Dnia 23 marca 2013 r. zakończył się kolejny kurs  trenera UEFA-B organizowany przez Wydział Szkolenia Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie. Podczas sesji weekendowych kursanci  w pełni zrealizowali treści programowe kursu. Tradycyjnie już merytoryczny nadzór nad kursem  objął Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej  Kazimierz Greń. W komisji egzaminacyjnej znaleźli się tacy trenerzy jak: trener klasy mistrzowskiej UEFA-PRO Piotr Maranda -przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej (przewodniczący Komisji), trener klasy mistrzowskiej UEFA-A prof. Henryk Duda, trener klasy I UEFA-A Robert Solnica oraz trener klasy I UEFA-A Henryk Rożek-kierownik kursu.

Wszyscy egzaminatorzy podkreślali podkreślali bardzo dobre przygotowanie kursantów do egzaminów.

1