Kurs Trenera II klasy – zakończony

47
kurs

Kurs Trenera II klasy – zakończony

Dzień 15 marca 2013 r. był dniem szczególnym dla adeptów kursu trenera II  klasy piłki nożnej.  W tym dniu odbył się egzamin oraz obrona prac dyplomowych. W sumie 33 kursantów pomyślnie zdało egzamin końcowy, natomiast 31 obroniło prace dyplomowe. Pozostali skorzystają z drugiego terminu. Przypominam, że jest to  już drugi kurs trenera II klasy organizowany przez Wydział Szkolenia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jak poprzednio był prof. dr hab. Henryk Duda trener klasy mistrzowskiej UEFA -A, pozostali egzaminatorzy to:  dr Maciej Huzarski trener I klasy UEFA-A, mgr Robert Solnica trener I klasy UEFA- A, mgr Henryk Rożek trener I klasy UEFA-A (kierownik kursu) oraz Daniel Kijak trener I klasy UEFA-A. Prof. Henryk Duda wyraził swój podziw z przygotowania merytorycznego do egzaminu kursantów oraz podkreślił wysoką jakość prac dyplomowych co świadczy o dobrze zrealizowanych treściach programowych kursu przez wykładowców,  a byli nimi oprócz w/w  dr Dariusz Śledziewski AWF Warszawa, dr Miłosz Stępiński  Uniwersytet Szczeciński, mgr Marcin Dorna trener Olimpijskiej Reprezentacji Polski, mgr Ryszard Kuźma trener UEFA-PRO. Kolejnym wyzwaniem dla Wydziału Szkolenia Podkarpackiego ZPN będzie zorganizowanie i przeprowadzenie kursu trenera UEFA-A. Początek kursu przewidziany na miesiąc sierpień bieżącego roku. Nie byłoby tych kursów bez osobistego zaangażowania i wsparcia Prezesa Podkarpackiego ZPN Kazimierza Grenia. Mam nadzieję graniczącą z pewnością, że przy takim wsparciu wszystkie plany Wydziału Szkolenia będą pomyślnie sfinalizowane.

kurs