Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Podkarpackiego ZPN

46
1

Związek podsumował dwulecie

W dniu wczorajszym zgodnie z wymogiem Statutu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Przybyło blisko dziewięćdziesiąt procent uprawnionych delegatów.

 Sprawozdania z dokonań w latach 2012-2014 złożyli:

Zarządu – Prezes Kazimierz Greń
Komisji Rewizyjnej- Przewodniczący Marcin Świerad
Sądu Koleżeńskiego – Przewodniczący Ryszard Łuc

Sprawozdania stosowną uchwałą zostały jednogłośnie przyjęte przez Delegatów.

Nadzwyczajne zebranie, to także okazja do podziękowań i wyróżnień.

Prezes Kazimierz Greń oraz wiceprezesi związku Mieczysław Golba, Marek Hławko, Wiesław Lada, Tadeusz Kulik i Zenon Krówka odznaczyli kilkudziesięciu działaczy honorowymi odznakami Podkarpackiego oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tą najcenniejszą Diamentową Honorową Odznaką  Podkarpackiego ZPN zostali odznaczeni Stanisław Miłoś, Wiesław Hasiak, Ferdynand Kozub.

 Wszystkim odznaczonym gratulujemy.


1

2