Spotkanie z klubami powiatu mieleckiego i kolbuszowskiego

40
1

Spotkanie z klubami powiatu mieleckiego i kolbuszowskiego

W piękny popołudniowy dzień 11 marca 2014 w gościnnym Hotelu Rado w Woli Chorzelowskiej odbyło się spotkanie z klubami z powiatu mieleckiego i powiatu kolbuszowskiego. Przybyłych przedstawicieli klubowych powitał Prezes Podokręgu PN w Rzeszowie Marek Hławko. Na spotkaniu obecni byli również, Członek Zarządu Józef Sołtys, Przewodniczący Komisji Gier Kamil Hajduk, , Przewodniczący Komisji Licencyjnej Stanisław Róg, kierownik grupy szkoleniowej Kolbuszowa Grzegorz Wrona, a także kierownictwo grupy Mielec Paweł Małodziński oraz Witold Gładyszewski. Spotkanie było dobrą okazją do wręczenia piłek meczowych, które zostały wylosowane podczas XII Gali Piłkarskiej Podkarpacka NIKE 2013. Na ręce prezesów klubów Smoczanka Mielec oraz Gryf Mielec piłki wręczył prezes Marek Hławko. Dodatkowo na spotkaniu zostały wręczone brązowe honorowe odznaki Podkarpackiego ZPN, które otrzymali: Kamil Rado, Mirosław Gonet oraz Julian Mikoś.

Na spotkaniu omówiono harmonogram rozgrywek w rundzie wiosennej, zmiany w systemie EXTRANET, sprawy sędziowskie oraz Regulamin Dyscyplinarny Podkarpackiego ZPN oraz Regulamin Rozgrywek na sezon 2013/2014.

1

2

3

5

4