Spotkanie z klubami powiatu łańcuckiego

35
spotkanie-lancut

Spotkanie z klubami powiatu łańcuckiego

W dniu 10 marca 2014 odbyło się kolejne spotkanie robocze dotyczące rozgrywek w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014. W łańcuckiej Hali MOSiR spotkali się delegaci klubów z powiatu łańcuckiego grających w klasie AII, BIII oraz BIV. Wśród zaproszonych przez Prezesa Podokręgu Rzeszów Marka Hławko gości był Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, który w swym wystąpieniu podziękował działaczom klubowym za zaangażowanie w rozwój klubów, a także omówił bieżące funkcjonowanie Podkarpackiego ZPN. W spotkaniu oprócz działaczy klubowych udział wzięli również działacze Podokręgu Rzeszów: Wiceprezes Podokręgu Rzeszów Józef Wrona, Członek Zarządu Stanisław Anioł, Przewodniczący Komisji Gier Kamil Hajduk, Z-ca Przewodniczącego Komisji Dyscypliny Alfred Kuśta, Przewodniczący Komisji Licencyjnej Stanisław Róg oraz kierownik grupy szkoleniowej Nowa Sarzyna Dominik Paul.  Zaznaczyć należy, że frekwencja na spotkaniu była niemal stuprocentowa. Tematy poruszane na spotkaniu były związane z harmonogramem rozgrywek w rundzie wiosennej. Dotyczyły także systemu EXTRANET oraz spraw sędziowskich. Miłym akcentem było wręczenie brązowych odznak honorowych Podkarpackiego ZPN, które otrzymali: Rafał Bukała, Paweł Szydełko, Kamil Blok oraz Adam Gut.

spotkanie-lancut