Szkolenie Delegatów Meczowych i Kierowników ds. Bezpieczeństwa

Szkolenie Delegatów Meczowych i Kierowników ds. Bezpieczeństwa

Niemal stu słuchaczy z terenu działania Podkarpackiego ZPN wzięło udział w szkoleniu Delegatów Meczowych oraz Kierowników ds. Bezpieczeństwa. Prelekcje wygłosili: prezes Podk. ZPN Kazimierz Greń – „Omówienie różnych sytuacji związanych z organizacją zawodów piłkarskich”, Członek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN Tomasz Milewski – „Obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa oraz delegata meczowego w świetle Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej” oraz wiceprezes Podk. ZPN Marek Hławko – „Omówienie formularza organizatora zawodów i raportu delegata meczowego Podkarpackiego ZPN”.

Spotkanie zostało zakończone panelem dyskusyjnym, podczas którego goście mogli uzyskać fachowe odpowiedzi na pytania z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

1

2

3