Kurs trenera II klasy po raz drugi

37
1

Kurs trenera II klasy po raz drugi

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń w obecności  Henryka Rożka 15 lutego 2014 r. wizytował zajęcia na kursie trenerskim II klasy piłki nożnej. Przy okazji wizytacji wygłosił wykład na temat struktur organizacyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz nowatorskich metod zarządzania w podmiotach sportowych. Tematyka poruszona podczas wykładu spotkała się z dużym zainteresowaniem kursantów.  Przypominamy, że tego typu kurs jest organizowany przez nasz związek po raz drugi. Obecnie kursanci przygotowują się do egzaminu oraz piszą prace dyplomowe.

1

2