Spotkanie sprawozdawcze Wydziałów i Komisji

57

Spotkanie sprawozdawcze Wydziałów  i Komisji

Niedługo odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Preludium do tego wydarzenia było spotkanie przewodniczących wydziałów i komisji Pod. ZPN oraz działających w jego strukturach okręgów i podokręgów.

Przewodniczący zdali relację z rocznej działalności oraz z bieżących zagadnień nad którymi aktualnie pracują.

W imieniu nowo powołanej Komisji ds. Pozyskiwaniu Środków w Unii Europejskiej zabrał głos jej przewodniczący Jacek Adamski, pełniący także funkcję wiceprezesa Okręgowego Związku PN w Krośnie.

Sprawozdania w imieniu Zarządu przyjęli prezes Kazimierz Greń, wiceprezes Marek Hławko i

sekretarz Edward Chmura.

-Dopiero takie spotkania jak dzisiejsze dobitnie pokazują, jaki ogrom pracy wykonują działacze z centrali i terenu, by Podkarpacie mogło się pochwalić tak znaczącymi wynikami w skali kraju, odnośnie prowadzenia rozgrywek, szkoleń i pozostałej działalności związkowej – podsumował prezes Greń.  

{gallery}2014-fwwszedziejutro{/gallery}