Pamięć, szacunek, wdzięczność

91
3

Pamięć, szacunek,  wdzięczność

Kolejne spotkanie noworoczne z przedstawicielami klubów piłkarskich odbyło się w Podokręgu Stalowa Wola. Oficjalną część poprzedziła wizyta na miejscowym cmentarzu, gdzie prezes Pod. ZPN Kazimierz Greń, prezes Podokręgu Zenon Krówka i trener koordynator Henryk Rożek  złożyli wiązankę kwiatów na grobie Jerzego Lompe, zmarłego w ubiegłym roku działacza piłkarskiego.

 – Niech ta wiązanka będzie symbolem hołdu dla wszystkich działaczy piłkarskich, których już wśród nas nie ma – powiedział K. Greń.

W pięknie odnowionej sali Zajazdu Sezam na zaproszenie prezesa Krówki i Edwarda Chmury zebrali sie prezesi i przedstawiciele większości klubów Podokręgu. Szacunek dla ich pracy i działalności został uhonorowany odznaczeniami związkowymi oraz specjalnymi pucharami.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło licznej grupy przedstawicieli samorządów w tym prezydenta Tarnobrzega Norberta Mastalerza, burmistrzów, wójtów wspierających działania sportowe.

Wyrazy wdzięczności wyrazili oraz pamiątkowe statuetki za wkład w rozwój piłki nożnej wręczyli prezes Kazimierz Greń oraz wiceprezes Pod. ZPN Mieczysław Golba.

3

42 1