Ilość i jakość

41
DSC3051

Ilość i jakość

Podkarpacki ZPN zajmuje trzecie miejsce wśród związków wojewódzkich w rankingu pod względem ilości przeprowadzonych kursów instruktorskich i trenerskich. Ilość to ważny element w pracy szkoleniowej ale na uwagę zasługuje przede wszystkim poziom wiedzy przekazywanej kursantom. Dowodem na to niech będzie fakt, że do Rzeszowa coraz częściej przyjeżdżają słuchacze nie tylko z ościennych województw ale także ze Śląska. Zajęcia zorganizowane przez trenera koordynatora Henryka Rożka i prowadzone przez wykładowców Roberta Solnicę oraz Przemysława Matułę wizytował prezes Kazimierz Greń. Zgodnie z harmonogramem zajęć przeprowadził także wykłady w dwóch grupach szkoleniowych.

   DSC3051

 DSC3057

 DSC3060

 DSC3064