Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

54
SDC10151

Kurs trenerów w Krośnie

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń w obecności wiceprezesa OZPN Krosno Grzegorza Bary oraz trenera koordynatora Podkarpackiego ZPN Henryka Rożka hospitował zintegrowany kurs Trenera PZPN-C i UEFA-B zorganizowany przez Wydział Szkolenia Podkarpackiego ZPN w Krośnie. W dniu dzisiejszym 18 stycznia 2014 r. prelegentami byli prof. dr hab. Stanisław Zaborniak oraz II trener kadry Polski U-17 Zbigniew Hariasz. Prezes K. Greń wygłosił prelekcję na temat funkcjonowania struktur Podkarpackiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Spotkała się ona z wielkim zainteresowaniem i aprobatą dla kierunku prowadzonych zmian. Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak (trener Kazimierza Grenia w juniorach „Resovii”) życzył Prezesowi dużo wytrwałości w działaniach w dokonywaniu przemian jakie zostały zapoczątkowane w Polskim ZPN.

SDC10151

SDC10160